Ved afbestilling/reducering er følgende regler gældende for alle reservationer:

Mindre end 48 timer før start  100%
Mellem 1 – 7 dage før start        95%
Mellem 1 – 4 uger før start         75%
Mellem 4 – 6 uger før start         50%
Mellem 6 – 12 uger før start       15%

Inden fremsendelse af faktura vil der ske
fradrag for eventuel udlejning til anden side.